Delitalon uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Delitalo käsittelee uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden henkilötietoja. Delitalo voi päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

1. Rekisterinpitäjä

Delitalo Oy (y-tunnus 1566504-8)
Äyritie 16
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miika Helenius
Äyritie 16
01510 Vantaa
040 590 3845
miika.helenius@delitalo.fi

3. Rekisterin nimi

Delitalo Oy:n uutiskirjerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käytetään yleiseen markkinointiviestintään. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin Delitalon uutiskirje.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voi olla merkittynä seuraavat tiedot
– etu- ja sukunimi, työtehtävä, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden itse antamista tiedoista uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Delitalo ei luovuta henkilötietoja yrityksen ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Delitalo ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Delitalo huolehtii henkilötietojen tietoturvallisuudesta asianmukaisilla hallinnollisilla ja teknisillä suojaustoimilla. Delitalo on rajannut henkilötietojen käsittelypiiriä niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin kyseisten henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilö kieltää uutiskirjeen lähettämisen tai ilmoittaa, että haluaa lopettaa uutiskirjejäsenyytensä.

11. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:
– vaatia henkilötietojensa poistamista
– saada Delitalolle toimittamansa henkilötiedot sähköisessä muodossa

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti.